ČASTÉ DOTAZY

Co mám dělat, když si chci přečíst knihu, kterou má půjčenou někdo jiný?
V tomto případě můžete v knihovně požádat o rezervaci (telefonicky, mailem nebo osobně) a jakmile se kniha vrátí do knihovny, knihovnice ji odloží a při Vaší příští návštěvě Vám ji nabídne.

Ztratil(a) jsem knihu z knihovny. Co mám dělat?
Rozhodně se knihovně nevyhýbejte, nebo Vám ještě navíc začnou naskakovat upomínky. Dojděte do knihovny a nejprve se přesvědčte, že knihu za Vás například nevrátil někdo z rodiny nebo z přátel. Pokud jste si jist(á), že knížku už nenajdete, nejjednodušší a nejlevnější způsob je stejnou knihu koupit někde jinde. Pokud již nikde není, budete muset ztracenou knihu zaplatit.

Počítač ukáže, že mám platit upomínku, ale mně žádná upomínka nepřišla.
Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (sankční poplatky - upomínky). Knihovna není povinna čtenáře o překročení lhůty informovat, kontrola je na jeho straně. Čtenář je povinen vyrovnat všechny i event. předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby. Upomínky dostávají čtenáři mailem. Pokud u nás nemáte zadanou e-mailovou adresu, stačí ji nahlásit paní knihovnici. Ovšem nejjednodušší je knihy včas vrátit nebo prodloužit.

Prodlužování výpůjční doby
Nemůžete-li vrátit knihy v určeném termínu, nic se neděje. Stačí využít jednu z následujících možností:
1.    dojít do knihovny a požádat o prodloužení
2.    požádat někoho, kdo zajde do knihovny místo Vás
3.    poslat do knihovny email (podle toho, do kterého patříte oddělení)
4.    zatelefonovat na tel. 518 334 878
5.    prodloužit si knihy z domova prostřednictvím on-line katalogu
V  každém případě se vám výpůjční lhůta prodlouží o další měsíc.

Chtěl/a bych si půjčovat knihy, ale ze zdravotních důvodů nemohu do knihovny chodit.
Můžete využít knihovní donáškové služby, kterou Vám poskytneme zdarma. Vybrané knihy Vám přineseme až domů a až si je přečtete, zase je odneseme zpátky do knihovny.

Co dělat, když ztratím čtenářský průkaz?
Není potřeba se ničeho bát. Stačí přijít do knihovny a ztrátu oznámit knihovnici. Ta udělá novou kartičku do Vaší příští návštěvy. Poplatek za novou kartičku je 20 Kč.
 

Pro Kulturní dům Strážničan ve Strážnici vytvořil IDEX.cz