Výpůjční řád Městské knihovny Strážnice

Knihovní řád se otevře po kliknutí na tento odkaz

 

Ceník služeb


Výpůjční služby

Roční registrační poplatek (na kalendářní rok)  
     Dospělí 70,-
     Studenti, učni, důchodci 40,-
     Děti do 15 let 30,-
     Jednorázová výpůjčka (dovolená) 30,-
Vystavení duplikátu čtenářského průkazu 20,-
Poškození číselného kódu knihy 20,-
Ztracený nebo poškozený obal knihy 20,-
Poškození nebo ušpinění dokumentu 50,-
Ztráta přílohy dokumentu pořizovací cena
Poplatek při ztrátě dokumentu 50,- + kniha/cena knihy
Poštovné za meziknihovní výpůjční služby dle ceníku dopravce
MVS z Hodonína 20,-
Vratná kauce při jednorázové výpůjčce 200,- / kus

Internet zdarma


Sankční poplatky
Oddělení pro dospělé

1. upomínka                                                    5,-
2. upomínka                                          15,-
3. upomínka                                          25,-
4. upomínka                                          40,-
5. upomínka                                          50,-
upomínací dopis                                          70,-


Oddělení pro děti

1. upomínka                                              5,-                        
2. upomínka                                            10,-
3. upomínka                                            25,-
4. upomínka                                            40,-
5. upomínka                                            50,-
upomínací dopis rodičům                                            70,-


UPOZORNĚNÍ (výňatek z Výpůjčního řádu Čl. 14 / 3):
Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (sankční poplatky - upomínky). Knihovna není povinna čtenáře o překročení lhůty informovat, kontrola je na jeho straně. Čtenář je povinen vyrovnat všechny i event. předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby.

Pro Kulturní dům Strážničan ve Strážnici vytvořil IDEX.cz