Strážnický salon Františka Cundrly

05. 11. 2017 v 17.00

František Pavlica (nar. 1971),

žije a tvoří v Hroznové Lhotě. Věnuje se malbě, kresbě, grafice a ilustraci. Zúčastňuje se kolektivních výstav, každoročně projektu Setkání – Stretnutie. Přes
malování klasické krajiny a expresivně pojednané obrazy s duchovními náměty se dostal k figurálním motivům a portrétům, ve kterých dodnes pokračuje. Inspirován
poetikou insitních malířů a malováním bretaňského malíře Moarcha Evena vytvořil v roce 2002 plakát k Živému Betlému v Hroznové Lhotě. Následně vytvořil jedenáct
barevných litografií, v nichž námětově zpracoval různé slavnosti a folklorní události na Slovácku.
Věhlas si získal nejen jako výtvarník, ale i tiskař ve své litografické dílně.

 

Ľubomír Miča (nar. 1960),

člen Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a předseda zájmového sdružení výtvarníků SenArt v Senici, se při své podnikatelské činnosti jako autodidakt (samouk) naplno věnuje výtvarnému projevu od počátku milénia. Současná výstava v KD Strážničan, která se koná v rámci Strážnického salonu Františka Cundrly, je tvořena řadou abstraktních, strukturou i barevnou paletou neopakovatelných, ba přímo náhodných esteticko-uměleckých děl. Určujícím manévrovacím prostorem autora je především objevování možností malířské formy a výrazu budované hlavně na aditivní projekci barevných hmot.
Ľubomír Miča žije, pracuje a tvoří v Senici

 
Pro Kulturní dům Strážničan ve Strážnici vytvořil IDEX.cz