Oživené památky Strážnice

09. 06. 2019 v 13.30

OŽIVENÉ PAMÁTKY STRÁŽNICE

Město Strážnice je bohaté svou historii, kterou odráží množství pěkných zachovaných památek. Kulturní dům Strážničan ve spolupráci s městem Strážnicí, Městským muzeem ve Strážnici, DDM Strážnice, ZUŠ Strážnice a Rodinným centrem připravilo akci, která tyto památky chce více přiblížit domácím Strážničanům i návštěvníkům města. U vybraných památek se v daný den můžete v komentovaných prohlídkách dovědět zajímavé informace z jejich historie a také shlédnout doprovodný program.
Takto oživenými památkami budou židovský hřbitov se synagogou a také jedinečné židovské lázně mikve, v programu se představí ukázky židovských dívčích tanců v podání skupiny Rút; osobitým způsobem připomeneme působení J. A. Komenského v našem městě v souvislosti s místem, kde stávala bratrská škola, a to jedinečným divadelním zpracováním díla J. A. Komenského Labyrint světa v podání Divadla Víti Marčíka u bratského památníku; další zajímavou památku upomínající na dějiny mlynářství je mlýn v Bratrské ulici, u něhož se představí CM Rozsocháč a budou připraveny i rukodělné ukázky pro děti; „oživování“ památek bude zakončeno troubením z Bílé věže a pod věží, v zahradě Rodinného centra pak divadélkem pro děti v podání Víti Marčíka a dalšími doprovodnými zábavnými akcemi pro děti.
Pro Kulturní dům Strážničan ve Strážnici vytvořil IDEX.cz