ELEKTRONICKÁ VERZE ZPRAVODAJE STRÁŽNIČAN:

Po kliknutí na obrázek obalu jednotlivého čísla se Vám otevře jeho verze ve formátu PDF.

Říjen 2018 Listopad 2018 Prosinec 2018 Leden 2019
 

Starší čísla zpravodaje Strážničan naleznete na stránkách Města Strážnice

CENÍK CELOBAREVNÉ INZERCE VE ZPRAVODAJI STRÁŽNIČAN:

1/4 A5 strany: 400 Kč
1/2 A5 strany: 800 Kč
1 A5 strana: 1.600 Kč

Nejsme plátci DPH!
Kontaktní email: zpravodaj@kd-straznice.cz

POSTUP PŘÍPRAVY MĚSÍČNÍKU ZPRAVODAJ STRÁŽNIČAN:

(11 čísel, červenec + srpen dvojčíslo)

1. Zasílání příspěvků
- pouze emailovou cestou na adresu zpravodaj@kd-straznice.cz
- v případě více příspěvků z jedné organizace, doručit najednou
- redakce si v případě nutnosti vyhrazuje právo příspěvky případně krátit, vždy však tak, aby neporušila jejich smysl
- ideální rozsah příspěvku za organizaci je 1 strana A5. Maximální rozsah (zcela mimořádně) je 2 strany A5. Každé navýšení rozsahu nad 2 strany je zpoplatněno stejně, jako v případě inzerce (ad. ceník výše)

2. Termín uzávěrky měsíčníku
- 15. den předcházejícího měsíce
- výjimku tvoří aktuální příspěvky, tj. do 20. dne s tím, že do 15. dne nahlásí zasilatel jeho název (do kterého oddílu jej zařadit) a předpokládaný rozsah příspěvku

3. Inzerce
- musí být zaslána v termínech výše uvedených a to ve formátu PDF, nejlépe v požadované grafické úpravě
- případě, že nebude inzerát dodán ve formátu (rozměru), ve kterém je požadováno zveřejnění inzerce, bude jeho grafická úprava na požadovaný rozměr zpoplatněna (cena dle rozsahu a pracnosti)

4. Úhrada inzerce
- osobně předem v KD Strážničan ve Strážnici
- na základě písemné objednávky s fakturační adresou
- kontakt a cena inzerce na www.kd-straznice.cz

5. Kvalita fotografií
- fotografie ve formátu JPG o minimálním rozlišení 1280 x 1024

Zpravodaj Strážničan (náklad 2500 výtisků) je tištěn v barvě. Inzerce je tudíž také barevná.
Bližší informace podá redaktorka Alena Brhelová
Tel.: (+420) 518 334 878, e-mail: zpravodaj@kd-straznice.cz

Pro Kulturní dům Strážničan ve Strážnici vytvořil IDEX.cz