ELEKTRONICKÁ VERZE ZPRAVODAJE STRÁŽNIČAN:

Po kliknutí na obrázek obalu jednotlivého čísla se Vám otevře jeho verze ve formátu PDF.

Únor 2019 Březen 2019 Duben 2019 Květen 2019
 

Vydává Kulturní dům Strážničan ve Strážnici, příspěvková organizace v nákladu 2500 výtisků.
 

Veškeré příspěvky do zpravodaje Strážničan posílejte na adresu
zpravodaj@kd-straznice.cz.
Uzávěrka je vždy 15. den předchozího měsíce (tzn. 15. 1. je uzávěrka do únorového čísla atd.). V případě, že chcete zveřejnit příspěvek, ale nemůžete ho do 15. poslat, informujte nás alepoň o tom, že něco chystáte a rezervujte si tak potřebný prostor. Děkujeme za pochopení. Tel.: 518 334 878

INZERCE

Nejsme plátci DPH
 

KONTAKTY

Odpovědná redaktorka
Mgr. Olga Floriánová - 518 334 905

Redaktorka
Alena Brhelová - 518 334 878

Korektury
Bc. Gabriela Dobišová

 

Pro Kulturní dům Strážničan ve Strážnici vytvořil IDEX.cz