ELEKTRONICKÁ VERZE ZPRAVODAJE STRÁŽNIČAN:

Po kliknutí na obrázek obalu jednotlivého čísla se Vám otevře jeho verze ve formátu PDF.

Prosinec 2019 Leden 2020 Únor 2020 Březen 2020
  

Starší čísla

Vydává Kulturní dům Strážničan ve Strážnici, příspěvková organizace v nákladu 2500 výtisků.
 

Veškeré příspěvky do zpravodaje Strážničan posílejte na adresu
zpravodaj@kd-straznice.cz.
Uzávěrka je vždy 15. den předchozího měsíce (tzn. 15. 1. je uzávěrka do únorového čísla atd.). V případě, že chcete zveřejnit příspěvek, ale nemůžete ho do 15. poslat, informujte nás alepoň o tom, že něco chystáte a rezervujte si tak potřebný prostor. Děkujeme za pochopení. Tel.: 518 334 878

INZERCE

Nejsme plátci DPH
 

KONTAKTY

Odpovědná redaktorka
Mgr. Olga Floriánová - 518 334 905

Redaktorka
Alena Brhelová - 518 334 878

Korektury
Bc. Gabriela Dobišová

 

 

Prosinec 2019

 

Pro Kulturní dům Strážničan ve Strážnici vytvořil IDEX.cz